Opvoedingsproblemen

Opvoedingsproblemen zijn vaak communicatieproblemen wanneer ouders en kinderen weer leren om vanuit hun gevoel/ emotie te praten, naar elkaar te kijken worden de woorden die wij gebruiken ook anders en kan het zijn dat conflicten die er liggen anders benaderd worden en plotseling ook oplosbaar blijken te zijn.